Połączenie gwintowe polega na zastosowaniu gwintowanych łączników rurowych. Rury stalowe ocynkowane o średnicy mniejszej lub równej 100mm należy łączyć rurami gwintowanymi. Stosowane są najczęściej do rurociągów montowanych na przepychanie rur powierzchni.

Rury kompozytowe stalowo-plastikowe są zwykle łączone za pomocą gwintów. Rury stalowe ocynkowane łączone są gwintami, a powierzchnia warstwy ocynkowanej oraz odsłonięte gwinty, które uległy uszkodzeniu podczas gwintowania, należy zabezpieczyć przepychanie rur Warszawa antykorozją.

  1. Połączenie kołnierzowe

Połączenie kołnierzowe polega na zamocowaniu odpowiednio dwóch rur, złączek rurowych lub sprzętu na płycie kołnierzowej, następnie dodaniu uszczelki kołnierzowej pomiędzy dwiema płytami kołnierzowymi i na koniec dokręceniu obu płyt kołnierzowych śrubami. Jest ściśle zintegrowany.

Rury o większych średnicach łączone są kołnierzami. Połączenia kołnierzowe są powszechnie stosowane w głównych drogach łączących zawory, zawory zwrotne, wodomierze, pompy itp., a także odcinki rur, które wymagają częstego demontażu i konserwacji.

  1. Spawanie

Spawanie jest odpowiednie dla rur stalowych nieocynkowanych. Stosowany jest głównie do rur ukrytych i rur o większych średnicach i często jest stosowany w wieżowcach. Połączenie rur miedzianych może wymagać specjalnego połączenia lub spawania. Jeżeli średnica rury jest mniejsza niż 22 mm, należy zastosować spawanie kielichowe lub tulejowe.

  1. Połączenie wpustowe (połączenie zaciskowe)

Złączki rowkowane mogą być stosowane w instalacjach wody gaśniczej, klimatyzacyjnej zimnej i ciepłej wody, wodociągowych, deszczowych i innych o średnicy większej lub równej rurom stalowym ocynkowanym o średnicy większej lub równej 100mm. Ma prostą obsługę i nie wpływa na pierwotną charakterystykę rurociągu, bezpieczeństwo konstrukcji i stabilność systemu. , Wygodna konserwacja, oszczędność pracy i czasu oraz inne funkcje.