Markedsprognose efter oprindelse (lokal fremstilling, import), efter typer (radiale dæk, bias dæk), efter slutbrugere (OEM, udskiftning), efter køretøjstyper (lastbiler, lette lastbiler, tohjulede, personbiler) og konkurrencedygtigt Lejebolig landskab

Ifølge 6Wresearch forventes det danske dækmarkeds størrelse at vokse hurtigt i løbet af 2020-2026. Danmarks dækmarkedsrapport dækker markedet grundigt efter oprindelse, typer, køretøjstyper og slutbrugere.

Hovedpunkter i lejebolig I København rapporten

Danmarks dækmarkedsoversigt
Danmarks dækmarkedsudsigter
Danmarks dækmarkedsprognose
Historiske data for Danmarks dækmarkedsindtægter og volumen, for perioden 2016-2019
Danmarks dækmarkedstendenser og industrilivscyklus
Danmarks dækmarkedsandel, efter spillere
Danmarks dækmarked Oversigt over konkurrencedygtig benchmarking
Om os-

6Wresearch er det førende, one-stop markedsintelligens- og rådgivningscenter, kendt for sin bedste virksomhedsforskning og konsulentaktivitet. Vi leverer industriforskningsrapporter og konsulenttjenester på tværs af forskellige industrier og geografier, som giver industriaktører en dybdegående dækning og hjælper dem med beslutningstagning, før de investerer eller går ind i en bestemt geografi.