Chấn thương thể thao có thể xảy ra do một hoạt động đơn lẻ hoặc do sử dụng quá mức lặp đi lặp lại. Trước đây là một chấn thương cấp tính trong khi đó, Chấn thương và cách điều trị trong thể thao Các chấn thương do sử dụng quá mức lặp đi lặp lại thường là mãn drallen.com.vn tính.

Các phương pháp điều trị và bản chất của tổn thương mô đều giống nhau và có thể thay đổi.

Chấn thương thể thao cấp tính

Tuyến phòng thủ đầu tiên là sơ cứu, tức là R.I.C.E. (nghỉ-băng-nén-độ cao). Hành động thứ hai là chẩn đoán phân biệt, tức là cấp độ hoặc loại rách cơ/dây chằng/khớp – tổn thương, biến chứng thần kinh-mạch máu hoặc chỉnh hình, chấn thương đầu, v.v.

Trong một số trường hợp, chấn thương thể thao cấp tính có thể được quản lý trong môi trường thực hành lâm sàng, ví dụ: Tuy nhiên, thực hành nắn khớp xương, vật lý trị liệu hoặc nắn xương, chuyên gia y tế phải có kỹ năng để biết khi nào và ai cần giới thiệu. Một số chuyên gia y tế được đào tạo thêm về y học thể thao, ví dụ: bác sĩ chỉnh hình thể thao. [1]

Chấn thương thể thao mãn tính

Việc không có một nguyên nhân chấn thương duy nhất có thể xác định được thường được sử dụng như một định nghĩa cho yếu tố gây chấn thương do sử dụng quá mức. Tải trọng quá mức, phục hồi không đủ và thiếu chuẩn bị có thể làm tăng nguy cơ chấn thương do vận động viên phải đối mặt với những thay đổi tương đối lớn về tải trọng.’ [2]

Điều thú vị là, việc sử dụng không đúng cách trong thời gian dài cũng có thể dẫn đến chấn thương. [2]

Bác sĩ chỉnh hình hoặc chuyên gia y tế có trình độ phù hợp khác có nhiều khả năng gặp chấn thương thể thao mãn tính hơn.

Bệnh nhân mãn tính có thể đã được can thiệp và khám y tế, ví dụ: X quang, siêu âm, Doppler, v.v. để giúp loại trừ các biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh nhân này có thể đã phải chịu đựng nhiều tháng, có thể nhiều năm, gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống.